For English, scroll down

Gedurende 27 jaar leidde Pieter Van Heule de ‘Integrative Holistic Healthcare’ kliniek in Chicago (VS) waar hij een pioniersrol speelde bij de ontwikkeling van een nieuwe benadering die nu algemeen aanvaard wordt als ‘Holistic Medicine’; een aanpak waarbij hij de mens beluistert, bekijkt en behandelt in zijn totaliteit: Body, Mind en Spirit. Als holistic physician fusioneerde Pieter Van Heule de courante wetenschappelijke kennis op het gebied van fysiologie, endocrinologie, biochemie en neurologie met oosterse geneeswijzen (5 elementen theorie, Ayurveda, Japanse acupunctuur en tibetaanse geneeskunde), een waaier van technieken uit de toegepaste kinesiologie, epigenetica en ‘functionele geneeskunde’*.

Met de sterke toename van chronische ziektes op alsmaar jongere leeftijd is meer dan ooit een veelzijdige aanpak nodig om complexe problemen op te lossen.
De oorzaak van chronische aandoeningen ligt hoofdzakelijk bij de gevolgen van de interactie van onze genen, onze levensstijl, onze denkpatronen en onze omgeving.
Pieter Van Heule is gespecialiseerd in de studie en evaluatie van deze wisselwerking en het toepassen van specifieke therapieën om evenwicht te herstellen of indien nodig te verwijzen naar de nodige instanties.
Hij vindt het heel belangrijk dat de patient deze interacties begrijpt en actief betrokken is in het herstel. Uiteraard is voorkomen altijd beter, daarom wordt een grondige evaluatie aangeraden eerder dan te wachten tot symptomen optreden.

* ‘Functional Medicine’

                                          ∞∞∞∞∞

Ik kijk ernaar uit u van dienst te kunnen zijn met het optimaliseren van uw levenskwaliteit.

 Pieter Van Heule DC, FIAMA, DiHom, Clin Hyp.

For 27 years Pieter Van Heule ran the Integrated Holistic Healthcare clinic in Chicago where he played a pioneering role in the development of a new approach now commonly known as Holistic Medicine; a method that involves studying and guiding the entirety of the human experience, Body-Mind and Spirit.

As a holistic physician, Van Heule integrated human physiology, endocrinology, biochemistry and neurology with disciplines from Eastern medicine (TCM,Ayurveda,Tibetan), traditional western and naturopathic approaches, advanced kinesiological techniques and epigenomics.

More than ever, the rise in chronic illness demands a multifaceted approach. Chronic conditions are primarily caused by the consequences of the interactions between our lifestyle & diet, physical and emotional traumes, our genes (epigenomic), our thought patterns and our environment.

Pieter Van Heule is specialised in the study and interpretation of these interactions and in the application of specific therapies to help restore balance and function. He deems it crucial that the patient understand and be actively involved in their healing process. With this in mind, emphasis is placed on prevention and education.

                                                ∞∞∞∞∞

Looking forward to being of service and guiding you on your journey to health.

Pieter Van Heule DC, FIAMA, DiHom, Clin Hyp.

DISCLAIMER: THE CONTENT OF THIS WEBSITE IS INTENDED FOR INFORMATION AND EDUCATION ONLY. YOU SHOULD ALWAYS CONSULT WITH YOUR PHYSICIAN BEFORE STARTING ANY NEW HEALTH-RELATED ACTIVITY. THIS WEBSITE CANNOT SUBSTITUTE FOR PROFESSIONAL MEDICAL ADVICE.