Home

“De grootste fout in de behandeling van ziekten is dat er artsen zijn voor het lichaam en artsen voor de ziel, hoewel  de twee niet gescheiden kunnen worden.”   

Plato (geinterpreteerd door Rudolph Friedrich)

“The greatest mistake in the treatment of diseases is that there are physicians for the body and physicians for the soul, although the two cannot be separated.”

Plato (interpreted by Rudolph Friedrich)